Forskningssamarbeten

Aktuella forskningssamarbeten

Vi mäter och utvärderar våra behandlingar och bidrar även till forskning inom digital vård. Vi har just nu ett pågående forskningssamarbete med Linnéuniversitetet som syftar till att undersöka behandlingsutfall samt kartlägga patientpopulation och sökorsaker. All data är helt anonymiserad och kan inte spåras till någon enskild individ. Om du inte vill att din data används i projektet är du välkommen att kontakta vår support.

Läs mer om projektet